Folia

Ton Honig in 2002

De geliefde studentenpastor is op 53-jarige leeftijd overleden.

Ton Honig, de geliefde studentenpastor, is zondag 27 juni op 53-jarige leeftijd overleden. Honig werkte vanaf 1994 elf jaar als hulpverlener bij het studentenpastoraat vE90. Het was een baan die hem goed afging en die hij met een grote betrokkenheid vervulde. Ton Honig was een geliefd persoon, zowel onder studenten als onder zijn collega’s. Hij organiseerde onder meer workshops over liefdesrelaties en communiceren, herdenkingsbijeenkomsten en hij was begeleider bij de rouwgroepen van het studentenpastoraat. In verband met zijn ziekte moest Ton Honig zijn werkzaamheden aan het studentenpastoraat afbouwen.

Ton Honig werd op 21 februari 1957 geboren. Als kind werd hij getroffen door kanker, een ziekte die hij uiteindelijk wist te overwinnen. Na de middelbare school studeerde Honig filosofie en theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Hij specialiseerde zich in rouwverwerking en schreef verschillende boeken over het rouwproces bij kinderen. In het voorjaar van 2008 verscheen van zijn hand het boek ‘Rabarber’, een verhaal over drie kinderen die hun moeder verliezen.

In een reactie op zijn overlijden, roemt oud-collega Geert van der Bom zijn betrokkenheid bij de studenten. Van der Bom: ‘Ton kon met iedereen door één deur.’ In een interview met Folia in 2002 schatte Honig dat hij per jaar ongeveer twaalfhonderd persoonlijke gesprekken voerde met studenten. Honig vertelt tevens dat hij niet bij het studentenpastoraat zat om mensen te bekeren. Hij respecteerde de levensbeschouwelijke keuzes van studenten. Studenten konden met Honig praten over alles wat hen in deze levensfase bezighield. ‘Je mag ook komen vertellen dat het goed met je gaat,’ vertelt hij in het interview. Ton Honig is 53 jaar geworden. (MvK)